De ce Tehnologii, sisteme și aplicații pentru eActivități?

Programul de studii de master Tehnologii, sisteme şi aplicații pentru eActivităţi - eSTART răspunde nevoilor de specialiști cu competențe noi necesare dezvoltării societății bazată pe utilizarea intensivă și pe scară largă în activitățile principale a tehnologiilor informaționale. Din aria vastă a domeniului e-Activităților, programul de studiu se axează pe specializarea e-Afaceri combinând cunoștințele teoretice cu aplicații și studii de caz practice în ariile de interes reprezentative, cum sunt:

 • analiza, administrarea, implementarea și integrarea serviciilor informatice pentru tranzacții de afaceri electronice,
 • analiza și elaborarea specificațiilor pentru implementarea soluțiilor informatice de management a conținutului digital în diferite domenii de activitate,
 • crearea conținutului digital și implementarea serviciilor de tip media digitală pentru afaceri,
 • utilizarea sistemelor de management a conținutului digital,
 • modelarea și analiza datelor din perspectiva deciziilor de management și a dezvoltării bazelor de date.

Tehnologii, sisteme şi aplicații pentru eActivităţi - eSTART

Structura programului de master

Principalele caracteristicile ale programului de studii:

 • Durata: 2 ani, 120 credite
  • Anul I: discipline fundamentale în domeniului eActivități,

  • Anul II: specializarea studenților pe direcțiia e-Afaceri. Planul de învățământ permite alegerea diverselor opționale din specializări complementare e-Guvernare, e-Media, e-Sănătate.

 • Stagii de practică în instituții de profil și elaborarea lucrării de disertație.

În cadrul programului de master sunt acoperite competențe specifice codului ocupațional:

X

specialist în e-Afaceri

(cod COR 251301)

specializare în analiza, administrarea, implementarea și integrarea serviciilor informatice pentru tranzacții de afaceri electronice, de tip B2B (business-to-business) şi B2C (business-to-consumer), inclusiv dezvoltarea de strategii pentru e-Afaceri, taxare electronică și comerț electronic.

Competențe specifice:

 • analizează cerințele și elaborează specificațiile pentru soluții de e-Afaceri,
 • dezvoltă strategii şi planuri de acțiune pentru tranzacțiile electronice,
 • realizează managementul operațional pe componenta de e-Afaceri,
 • asigură întreținerea hardware și software a sistemelor informatice din domeniul e-Afacerilor.

Cursuri - anul I

Semestrul I

Elemente de inteligență artificială

X

Elemente de inteligență artificială

 • înțelegerea cadrului aferent tehnicilor de inteligență computațională
 • înțelegerea conceptelor fundamentale referitoare la sistemele inteligente de suport decizional
 • dobândirea competențelor necesare utilizării RNA pentru procese de modelare, recunoaștere de forme, predicție
 • dobândirea competențelor necesare utilizării AG pentru procese optimizare
 • dobândirea competențelor necesare utilizării LF pentru reprezentarea informațiilor și cunoștiințelor și dezvoltarea de sisteme expert

 • Fișa disciplinei

Sisteme multimedia

X

Sisteme multimedia

 • cunoașterea și înțelegerea termenilor de specialitate precum și a unor standarde de codare pentru imagini statice și secvențe video
 • capacitatea de a dezvolta parțial sau total aplicații multimedia

 • Fișa disciplinei

Teoria jocurilor

X

Teoria jocurilor

 • cunoașterea și înțelegerea conceptelor de bază din teoria jocurilor: jucător, informație, strategie, rezultat, soluție
 • dezvoltarea abilităților și deprinderilor necesare pentru analiză, interpretare și raționare strategică

 • Fișa disciplinei

Proiectarea și programarea bazelor de date

X

Proiectarea și programarea bazelor de date

 • capacitatea de analiză a scenariilor de business complexe, proiectarea și crearea modelelor de date și crearea unei baze de date utilizând comenzile SQL
 • dezvoltarea abilităților de utilizare a Oracle SQL Developer Data Modeler și Oracle Application Express (AEPX) în proiectarea bazelor de date
 • înțelegerea limbajului de programare PL/SQL, extensie a limbajului SQL pentru interogarea bazelor de date
 • înțelegerea diferențelor dintre SQL și PL/SQL și explorarea modalităților prin care PL/SQL este folosit pentru extinderea și automatizarea administrării bazelor de date Oracle
 • dezvoltarea abilităților de utilizare a Oracle APEX pentru crearea aplicațiilor utilizând SQL și PL/SQL

 • Fișa disciplinei

Cursuri - anul I

Semestrul II

Sisteme pentru managementul conținutului digital

X

Sisteme pentru managementul conținutului digital

 • motivația utilizării platformelor pentru eActivități
 • concepte de modelare și management al conținutului
 • arhitectura și rolurile aferente unui CMS
 • tipurile de platforme pentru managementul conținutului digital
 • modalități de utilizare practică a soluțiilor pentru diferite tipuri de platforme pentru eActivități

 • Fișa disciplinei

Managementul datelor cu caracter personal in sistemele IT

X

Managementul datelor cu caracter personal in sistemele IT

 • Introducere în protecția datelor europene – date cu caracter personal,
 • Instituții de reglementare în domeniu,
 • Cadrul legislativ privind protecția datelor cu caracter personal și generarea de proceduri specifice pentru protecția datelor cu caracter personal,
 • Procese de prelucrare a datelor și principiile procesării DCP,
 • Tehnici de analiză a sistemelor/proceselor de prelucrare a datelor cu caracter personal existente la nivelul unui operator,
 • Scenarii de monitorizare periodică a sistemelor care procesează date cu caracter personal.

 • Fișa disciplinei

Managementul proiectelor în industrie

X

Managementul proiectelor în industrie

 • asimilarea cunoștințelor teoretice privind elementele care compun structura unui proiect în domeniul industrial
 • dezvoltarea abilității de gândire globală a unui proiect
 • capacitatea de construire a unui proiect industrial de la identificarea necesității până la obținerea produsului finit

 • Fișa disciplinei

Tehnologii digitale pentru marketing - op.1

X

Tehnologii digitale pentru marketing - op.1

 • cunoaşterea termenilor folosiți în eMarketing
 • cunoaşterea modului de funcționare a motoarele de cautare
 • cunoașterea diferitelor tipuri de comunități online și a modului în care acestea pot fi folosite pentru o campanie de marketing
 • cunoștințe teoretice privind crearea de materiale optimizate pentru marketingul digital

 • Fișa disciplinei

ePublicitate - op.1

X

ePublicitate

 • teorii, tehnici şi metode specifice industriei publicității
 • evoluții contemporane în activitatea de marketing şi publicitate
 • abilități în elaborarea unei campanii publicitare, începând cu realizarea auditului comunicării de marketing şi terminând cu evaluarea rezultatelor campaniei publicitare
 • utilizarea Internetului ca mediu de comunicare în domeniul publicității

Cursuri - anul II

Semestrul III - e-Afaceri

Modelarea și analiza datelor pentru decizii de management

X

Modelarea și analiza datelor pentru decizii de management

 • să cunoască etapele de urmat într-un demers de analiză a datelor
 • să prezinte metode şi algoritmi specifici pentru analiza datelor
 • să identifice tipul de analiză adecvat unei probleme concrete
 • să evalueze diferite tipuri de analiză pentru decizii de management
 • să interpreteze şi să evalueze critic rezultatele analizelor
 • să genereze și să testeze ipoteze nule și alternative
 • să utilizeze simularea și analiza diferitelor procese economice
 • să stabilească relații între date utilizând corelația
 • să efectueze previziuni pe baza regresiilor

 • Fișa disciplinei

Economie digitală și servicii electronice

X

Economie digitală și servicii electronice

 • familiarizare cu sistemele de comerț electronic si tranzacții on-line
 • familiarizare cu unelte specifice folosite în domeniul paginilor web: servere HTTP, baze de date relaționale și limbaje de programare

 • Fișa disciplinei

Gândire sistemică pentru dezvoltarea profesională - op.2

X

Gândire sistemică pentru dezvoltarea profesională - op.2

 • inginerie sistemică
 • design thinking
 • luarea deciziilor la nivel de sistem
 • identificare şi analiză de fenomene şi comportamente sistemice
 • utilizare de concepte şi metode specifice analizei sistemelor complexe

 • Fișa disciplinei

Sisteme de comerț electronic mobil - op.2

X

Sisteme de comerț electronic mobil - op.2

 • asimilarea cunoștințelor teoretice privind proiectarea sistemelor de comerț electronic mobil
 • asimilarea cunoștințelor teoretice privind proiectarea sistemelor de securitate pentru sisteme de comerț electronic
 • obținerea deprinderilor pentru dezvoltarea de aplicaţii de tip „mobile commerce”

 • Fișa disciplinei

Antreprenoriat și inovații digitale pentru mediul de afaceri - op.3

X

Antreprenoriat și inovații digitale pentru mediul de afaceri - op.3

 • noţiuni privind inovația și antreprenoriatul digital, despre creare de valoare prin antreprenoriat și inovație
 • introducere în tehnologiile inovatoare și modul de utilizare a acestora în companii
 • noțiuni de antreprenoriat digital, start-up, tipuri diverse de e-antreprenoriat, tehnologii inovatoare utilizate in antreprenoriat

 • Fișa disciplinei

Managementul cunoștințelor și semnatic web - op.3

X

Managementul cunoștințelor și semnatic web - op.3

 • asimilarea cunoștințelor teoretice privind sistemele de gestiune a cunoștințelor în context Semantic Web
 • modele Web de reprezentare a cunoștințelor și a implicațiilor Semantic Web asupra aplicațiilor pentru afaceri electronice
 • obținerea deprinderilor practice cu privire la utilizarea unui sistem de gestiune a cunoștințelor
 • obținerea deprinderilor practice necesare implementării unei baze de cunoștințe, interogării și interacționării cu aceasta de la nivelul unui mediu de programare și de la nivelul paginilor Web consumatoare de cunoștințe

eGuvernare - op.3

X

eGuvernare - op.3

 • asimilarea cunoștintelor teoretice privind înṭelegerea aplicaţiilor specifice guvernării electronice - parlament, guvern ṣi agenṭii guvernamentale
 • obținerea deprinderilor pentru crearea şi implementarea sistemelor informaţionale automatizate, menite să susţină procesele de reformã şi dezvoltare politică, socială şi economică
 • noţiuni avansate de utilizare și integrare a tehnologiilor IT&C în guvernarea orientata pentru cetateni
 • medii electronice, de comunicare și informatice în interacțiunea directă dintre autorități, instituții, agenții și organizații neguvernamentale cu cetățenii
 • fundamentele și strategiile e-guvernării în mediul de afaceri cât şi practice prin studii de caz privind implementarea e-guvernării realizată de către organisme guvernamentale diferite
 • cunoașterea obiectivelor de dezvoltare a programelor de eGuvernare în cadrul programelor europene

Locuri disponibile

Numărul de locuri disponibile pentru anul universitar 2022-2023:

 • Buget: 23 locuri;
 • Taxă:  22locuri.
 • Calendar înscrieri admitere 2022

  Sesiunea iulie 2022

  Înscrieri 13-16 iulie 2022

  Sesiunea septembrie 2022

  Înscrieri 7-8 septembrie 2022

  Detalii ADMITERE 2022 ETTI